Matt Granite: Sharp deal for the kitchen

Money man Matt Granite shows how to save on kitchen knives.